Paint the world in your own colours!

Leimundo is expertisedeler voor nieuwkomersonderwijs in de regio

Binnen Leiden ontwikkelt Leimundo zich als regionaal expertisecentrum op het gebied van NT2. Naast Leimundo is ook de Verrekijker in Katwijk expertisedeler. Beide scholen zijn een samenwerking gestart zodat zij van elkaars expertise gebruik kunnen maken. Ook werken we samen met de mensen van de Vliegende Brigade, die op dit moment ambulante NT2 begeleiding binnen Leiden verzorgen. Doel van de expertisescholen is opgebouwde vakkennis en vaardigheden overdragen aan reguliere basisscholen in de regio die les geven aan kinderen met een taalachterstand in het Nederlands. Op Leimundo denkt Petra Kennis als adviseur mee met scholen die een NT2-hulpvraag hebben en geeft ze advies over lesmateriaal, gedrag etc. Verder wordt er geïnventariseerd wat de belangrijkste punten zijn waar scholen tegenaan lopen, en gezocht  naar een vorm van begeleiding waarin we zoveel mogelijk scholen kunnen bedienen.
Om scholen op weg te helpen, werken we aan een pagina met links naar belangrijke hulpbronnen over het onderwijs aan nieuwkomers. Deze pagina vind je hier.

Heb je vragen of behoefte aan iemand die met je meedenkt over het onderwijs aan nieuwkomers, neem dan contact op via onderstaand formulier:

Expertisecentrum Leimundo contactformulier

reload
* Verplichte velden

 

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline