Paint the world in your own colours!

Bronnen voor onderwijs aan nieuwkomers

Op het internet is er veel informatie te vinden over het onderwijs aan nieuwkomers. Hieronder hebben wij een selectie gemaakt van goede informatie zodat je snel je weg kunt vinden:

Annemiek Louwerse van TEC Walcheren heeft een aantal korte filmpjes gemaakt over de opvang van een leerling in een reguliere groep. 
Een anderstalige leerling in je klas - alle video's

E-learing - Nieuwkomers in het regulier onderwijs
Een gratis cursus van ongeveer 2 uur voor leerkrachten en ondersteuners. 

Een verzameling webinars over het onderwijs aan nieuwkomers vind je op de site van LOWAN:
Terugkijken webinars van LOWAN over nieuwkomers

In de verschillende communities van LOWAN wordt veel expertise gedeeld en  kun je terecht met vragen. Hier vind je de community voor Zuid - Holland en Zeeland:
Lowan regio Zuid-Holland en Zeeland

Een mooie serie uit België waarin een leerkracht uit de onderbouw coaching krijgt in het omgaan met kwetsbare leerlingen:
Videoreeks: Hoe ondersteun je kwetsbare kleuters in de klas?

Handreiking - Hoe organiseer je het onderwijs aan nieuwkomers?
Handreiking ruimte voor nieuwe talenten

Gratis cursus:
Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

Een website met een duidelijk filmpje over inclusieve vakdidactiek:
Werken aan inclusief Natuur & Techniekonderwijs in meertalige klassen

Ouders in hun eigen taal, een vragenlijst in laten vullen over de moedertaalontwikkeling. Je krijgt de antwoorden in het Nederlands via de mail:
ALDEQ-NL

Starterspakket NT2 met verschillende thema's
Starterspakket NT2

Praatplaten Nederlands - Oekraïens
https://www.touchtotell.com/oekraine-kinderen/

De tolkentelefoon  kun je vinden bij 
Global talk (voorheen TVcN)

Aanbevolen boeken:

Meertaligheid in het basisonderwijs - Handboek voor onderwijsprofessionals: hoe benut je meertaligheid van leerlingen op school en in de klas?
Dit handboek is bedoeld als inspiratie voor leerkrachten, schoolleiders, schoolbestuurders, en andere onderwijsprofessionals die de wens hebben om de talige diversiteit van hun leerlingen te verwelkomen en een plaats te geven op school en in de lessen.
 
 Talenbewust lesgeven - Aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs
De talenbewuste leraar zoekt - met alle inzichten en handvatten op zak - naar wat leerlingen nodig hebben, zodat ze zich goed voelen en zich blijven ontwikkelen tot trotse taalgebruikers. Talenbewust lesgeven komt alle leerlingen ten goede, maar is bij uitstek van belang voor leerlingen uit kwetsbare thuissituaties en leerlingen met een meertalige achtergrond, die in sommige gevallen minder goed presteren op school dan eentalige leerlingen. 

 Infoboekje NT2 
Het adviesteam van De Verrekijker in Katwijk heeft een infomagazine geschreven voor scholen. In het magazine staan handvatten voor leerkrachten en ondersteuners die een (tweedejaars) nieuwkomer in de klas krijgen. Het magazine staan onder andere handvatten over organisatie in de klas, hoe je het kind kan verwelkomen en hoe je de leerling en ouders kunt begeleiden. Je leest over traumasensitief lesgeven, over de waarde van meertaligheid en de kracht van het inzetten van de moedertaal. Kortom een waardevolle aanvulling voor iedere school die met deze doelgroep te maken heeft. U kunt het magazine bestellen door een mail te sturen naar adviesteamNT2@obsdeverrekijker.nl

 Talen die de school in komen- De praktijk op een multidiverse basisschool
Talen die de school in komen gaat in het bijzonder over een andere kijk op meertaligheid. Multidiverse scholen zijn er al decennia, meestal staan ze in achterstandswijken, maar inmiddels krijgen vrijwel alle scholen te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Wat betekent dat voor een schoolteam? Wat vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in een taal die zij niet (volledig) beheersen?

Zien is snappen - Een voornamelijk visuele handleiding voor taalonderwijs voor leerkrachten van groep een tot en met groep vier en hoger, met een of meer anderstalige kinderen in de groep, 

Op woordenjacht - Het boek "Op Woordenjacht" laat zien hoe je kansen kunt grijpen en kansen kunt creëren voor alle kinderen in alle groepen. Dit kan in de taalles, in kringgesprekken, tijdens de geschiedenisles, eigenlijk de hele schooldag door.

woorden in prenten - bevat woordenschatlessen bij vijf bekende prentenboeken, die op veel scholen aanwezig zijnLesgeven aan getraumatiseerde kinderen - Een praktisch handboek voor het basisonderwijs
 Steeds duidelijker wordt dat traumasensitief onderwijs goed is voor álle leerlingen en leerkrachten, in het regulier én in het speciaal onderwijs. Bij het boek zijn gratis downloads beschikbaar in de vorm van werkbladen, praatplaten, werk- en reflectiekaarten en ideeën voor activiteiten in de klas. In deze compleet herziene (7e) editie van dit praktische handboek zijn ook de te zetten stappen beschreven op weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat.

Meertalige (luister)boeken
www.prentenboekeninalletalen.nl

https://thereadingcorner.tv/nl/home

https://www.jeugdbibliotheek.nl/meertalige-voorleesfilmpjes.html

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline