Paint the world in your own colours!

PROOLeiden

PROOLeiden/OBSG Leiderdorp

Onze school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, kortweg: PROOLeiden. In nauwe samenwerking met Stichting OBSG Leiderdorp beheert deze stichting naast onze school nog 19 scholen voor openbaar basisonderwijs. Elke school heeft een eigen identiteit, onderwijsvorm en specialiteit: twee scholen voor speciaal onderwijs, een 'internationale' school, een Vreedzame school, twee Jenaplanscholen, een school met Montessori-onderwijs, een school met een speciale afdeling voor hoogbegaafden, etc. In totaal bieden PROOLeiden en OBSG Leiderdorp een heel breed onderwijsaanbod en verzorgen onderwijs aan ongeveer 5.300 kinderen in de stad Leiden en vijf scholen in Leiderdorp. Met ruim 600 medewerkers is het de grootste stichting voor primair onderwijs in Leiden/Leiderdorp. Niet alleen de leerlingen, ook de leerkrachten leren van elkaar, door kennis en ervaring uit te wisselen. We zijn er trots op bij PROOLeiden/OBSG Leiderdorp te horen!

Openbaar onderwijs

PROOLeiden en OBSG Leiderdorp bieden openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen  van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school heeft aandacht voor èn biedt ruimte aan ieder kind.

Onderwijs met aandacht voor elkaar

Iedere ouder wil aandacht voor zijn of haar kind. Iedere leraar schenkt aandacht aan de eigenheid van ieder kind. PROOLeiden heeft  aandacht voor de kinderen, ouders, medewerkers, voor de maatschappij, de samenwerkingspartners en voor de eigen ontwikkeling. Bij PROOLeiden draait alles om 'Onderwijs met aandacht voor elkaar'.

Voor meer informatie over:

-PROOLeiden: zie www.prooleiden.nl;
-OBSG Leiderdorp: zie www.obsgleiderdorp.org.
 

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline