Paint the world in your own colours!

Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de Ouderraad de ouders om een financiële ouderbijdrage. Het geld uit deze ouderbijdrage wordt besteed aan extra activiteiten zoals het zomerfeest, Sinterklaasfeest, kerstviering, voorleesontbijt, Pasen, project en sportdagen. Het gaat dus om de extraatjes die ook onmisbaar zijn.

Daarnaast spaart de ouderraad samen met de overblijf en de school ook voor extra buitenspelmateriaal, geven zij een bijdrage aan het afscheid van groep 8, schoolreisje groep 1-7/IK en worden vrijwilligers die het hele schooljaar extra werken met onze leerlingen in het zonnetje gezet. Helpt u mee?

De ouderbijdrage is niet verplicht, maar zoals u hierboven kunt lezen, is het wel heel erg belangrijk. Wanneer er niet voldoende schoolgeld betaald wordt, gaat dit ten koste van het leer -en lesgeld van de school en dat zou jammer zijn. De bijdrage is als volgt vastgesteld:
  • oudste kind: € 25,00
  • 2e kind: € 22,50
  • 3e kind: € 20,00
  • 4e kind: € 17,50
Komt een leerling na 1 januari van het schooljaar op school dan is dit de helft van het bedrag.

U kunt betalen:

·        contant bij de conciërge

·        schoolgeld/ouderbijdrage: IBAN NL21INGB0009.42.83.33 o.n.v. Leimundo ouderraad + naam en groep kind.

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline