Paint the world in your own colours!

Samenwerking ITK Leiden - Internationale Taalklassen Leiden

11-03-2022
Sinds begin van dit jaar werken de Internationale Taalklassen (ITK) van Bredeschool Merenwijk, Leimundo en De Singel samen. De ITK is de nieuwe naam voor de ISK, wat stond voor Internationale Schakelklas. PROOLeiden-Leiderdorp en SCOL hebben op dit moment samen vijf ITK's voor kinderen van 6/7 - 12 jaar die nieuw in Nederland zijn en die nog zeer beperkt het Nederlands beheersen. Leerlingen mogen in principe één jaar in de ITK blijven, daarna stromen ze door naar het reguliere onderwijs met ondersteuning van de Vliegende Brigade in Leiden en Leiderdorp.
De samenwerking is zichtbaar in o.a.:
  • Het inrichten van een centrale aanmeldingsprocedure
  • het opzetten van een gemeenschappelijke website
  • afstemmen van het onderwijs, o.a. door inzet van een nieuwe gemeenschappelijke taalmethode.
Patrick Geirnaert (Leimundo) is coördinator van deze Taalklassen. Heb je vragen of opmerkingen omtrent de ITK's? Neem dan contact op met Patrick via patrickgeirnaert@leimundo.nl!

From the beginning of this year the International Language Classes (Internationale Taalklas or ITK) of Bredeschool Merenwijk, Leimundo and De Singel started working together. The ITK is the new name for the ISK, which used to stand for Internationale Schakelklas. PROOLeiden-Leiderdorp and SCOL currently have five ITKs together for children aged 6/7-12 who are new in the Netherlands and who have very limited command of Dutch. Pupils can in principle stay in the ITK for one year, after which they move on to regular education with support from the Vliegende Brigade (Flying Brigade) in Leiden and Leiderdorp.

The collaboration is visible in among others:

- The setting up of a central application procedure
- Setting up a common website
- Harmonizing education, among other things by using a new shared language method.

Patrick Geirnaert (Leimundo) is the coordinator of these Language Classes. Do you have questions or remarks about the ITKs? Then contact Patrick at patrickgeirnaert@leimundo.nl!

 

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline