Paint the world in your own colours!

Wethouder Dirkse opent ons nieuwe schoolgebouw

09-01-2019
Met een flinke klap op de trommel opende wethouder Dirkse van onderwijs dinsdag 8 januari 2019 ons nieuwe schoolgebouw. Samen met Stichting Peuterspeelzaal Leiden en onze buren van de protestants-christelijke Daltonschool de Ley zijn we sinds 5 november 2018 al in het gebouw maar de officiële opening moest nog plaatsvinden.

 

De wethouder richtte zich tot de genodigden en speciaal tot de kinderen. Hij legde hen uit dat de gemeente er alles aan doet om de beste omstandigheden voor goed onderwijs te creëren. Dit nieuwe schoolgebouw is daar een goed voorbeeld van. Bovendien hebben alle partijen tijdens en na de bouw goed samengewerkt. Hij onderstreepte het belang van samenwerken en vatte dit als volgt samen: "Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder".

De scholen zijn erg blij met het nieuwe gebouw. Meer ruimte, veel licht, moderne faciliteiten, een fijn schoolplein en een frisse gymzaal. Het is voor ouders in de wijk en in de omliggende wijken een prachtige onderwijsplek voor hun kinderen. Ouders hebben op één plek de keuze uit twee goede basisscholen, met ieder een eigen onderwijsaanbod. De Ley biedt Daltononderwijs en Leimundo heeft twee Internationale Schakelklassen en een Topklas. Daarbij geeft het nieuwe gebouw de scholen de mogelijkheid vernieuwingen door te voeren en plannen en ambities tot ontplooiing te brengen. Zoals voor Leimundo de Internationalisering met o.a. onderwijs in het Engels, op weg naar een VVTO-school (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) en de samenwerking met buitenlandse scholen. En voor De Ley betekent het nieuwe schoolgebouw dat kinderen meer mogelijkheden hebben om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Ze kunnen werkplekken kiezen buiten het lokaal en kiezen voor wel of niet samenwerken op het leerplein of in het lokaal.

De officiële opening werd muzikaal ondersteund door
muziekband 'Ngomayantare Africultures VZW', in het bijzijn van vele kinderen, ouders, medewerkers en relaties van beide scholen.

Ook SPL (Stichting Peuterspeelzaal Leiden) is in het nieuwe gebouw ondergebracht. Dit biedt voor ouders een makkelijke overstap van peuterspeelzaal naar de basisschool. 


Zie ook:
https://prooleiden.nl/nieuws/335/Nieuw-schoolgebouw-van-basisscholen-De-Ley-en-Leimundo-officieel-geopend

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline