Paint the world in your own colours!

Leimundo gaat lesgeven in het Engels

29-10-2018
Leimundo neemt de volgende stap in het kader van verdere internationalisering van ons onderwijs: na de herfstvakantie gaan we lesgeven in het Engels. Naast de gewone Engelse lessen komt er op donderdagmiddag, tijdens schooltijd, een speciale Engelse klas voor geselecteerde leerlingen. Het doel van de Engelse klas is het bijhouden en het verdiepen van het Engels.

De Star Class wordt ingericht aan de hand van woordenschat, conversatie, schrijven en presenteren en al deze onderdelen worden met elkaar verbonden aan de hand van verschillende wereldthema's. De voertaal van de Engelse klas in natuurlijk Engels. De Star Class zal elke week op donderdagmiddag tijdens de reguliere schooltijden gegeven worden.

Tegelijk verhuizen we naar een nieuw gebouw waar we veel nieuwe mogelijkheden en nieuwe verbindingen zien. We gaan vernieuwingen doorvoeren en onze plannen en ambities tot ontplooiing brengen, zoals de ontwikkeling naar een internationale VVTO-school (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) en samenwerken met buitenlandse scholen.

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline